Spring naar inhoud

Mijn vriends meningen 2

november 17, 2007

Aa_kl_bew_pict0040_1
AIKE

Al had AIKE, mijn nieuwe vriend, laten merken door
zijn welwillend knikken dat hij blij is dat ik niet zijn
persoonlijk drama in het eerste deel van het verslag
over onze wederwaardigheden heb neergepend, heel
erg blij zelfs, heeft hij wel danig bezwaar tegen het
feit dat ik een flinke foto van hem boven onze stuk-
jes plaats waarop hij op een bijbel zit. Het is toch niet
nodig dat de hele wereld weet van mijn religieuze ge-
aardheid? Niemand heeft daar toch een zak mee te
maken. Zeker in Nederland niet waar God al sinds de
jaren zeventig een zeer armoedig bestaan lijdt. Erger
nog, een ontieglijk Godarm land inmiddels is dit land
waarin het heus niet meer vanzelfsprekend is dat je
met je witte reliezakdoekje op iedere hoek van de
straat staat te wapperen. Nee, hij is er heel niet blij
mee ook al beweer ik ter sussing bij hoog en bij laag
dat er, sinds het zo brutale neerhalen van de “Twin-
naaldjes” een heel nieuwe opleving voor zijn God aan
de gang is in dit land. Of beter nog, in heel de wereld.
Heus vriend, een godsgroeiend aantal mensen is de
hand van jouw Heer opnieuw gaan beklampen. Welis-
waar uit een vreemd soort angst, maar ach, dat mag
de hedendaagse ‘restauratiepret’ mooi niet drukken.

Je gelooft me niet?

Zie toch de televisie waarop jouw God weer lief dage-
lijks mag optreden als is het tele-ding een part time
dependance van de kerk geworden. Zie toch de poli-
tiek waarin de bijbel weer prominent mag meespelen.
Zie… Nu ja, het is toch volkomen duidelijk dat je voor
zo’n geaardheid je gewoon niet meer hoeft te scha-
men? Mijn nieuwe vriend bromt nog wat protesterig
en blijft strak in de leer bij zijn mening dat het be-
hoorlijk over de top is die foto boven de schrijfstuk-
jes. Net wat aan elkaar gewend geraakt beloof ik
hem in de nabije toekomst een andere foto te gaan
gebruiken. En ook dat we het niet meer over zijn re-
liegieuze geaardheid gaan hebben. Want dat het vol-
komen zinloos is te proberen aan het metafysische
zaklapje van de ander te gaan rammelen. Zeker daar
het hevig schijnt dat zo’n lapje het hele leven van die
ander doet inbedden in een voor die ander veilige en
o zo fijne geborgenheid vol illusie als betreft het een
optimaal te beleven levenssprookje. Gewoon beslist
niet meer gaan we het er over hebben. Alleen nog
over concrete dingen zullen we praten. Dingen als de
zorg voor zijn eten, de zorg voor schoon beddegoed,
de zorg voor zijn hele welzijn zeg maar, zodat hij in
een dubbele geborgenheid zich nu geheel kan ont-
plooien naar wat minder bang zijn na die afschuwelijke
tijd in dat gebouw vol vuurhouten heb- zit- en hang-
dingetjes waar, zoals gezegd, heel Nederland inmiddels
zo dol op is dat al die heb-zit-hang-dingetjes massaal
worden aangeschaft om, zo bedenk ik me plots, mis-
schien wel zo’n zelfde soort geborgenheid in een fijne
illusiedenderende gezelligheid te verkrijgen. Een gezel-
ligheid waarbij die God van hem nu wellicht ook nog,
door die zo veranderde tijdgeest, een welkome aanvul-
ling ging zijn zodat alles zowaar uiteindelijk heerlijk op
zijn Heers pootjes terecht ging komen.

Mijn vriends snor krult bij het lezen van deze woorden
al kijkt hij wel nog met een droefkraaloog naar de foto
boven dit stukje en even later met datzelfde oog naar
mij om mijn voor hem op dat moment goddelijke macht
de foto te verwijderen wat op te peppen, want hij blijft er
ondanks mijn argumenten bij dat zo’n bijbelse foto hele-
maal niet nodig is.

Ooit.

Dit woord toets ik nog net onder dit stukje om mijn be-
lofte in herinnering te brengen dat de foto heus nog wel
eens verwijderd zal worden. Ook wil ik op deze manier
nog even extra benadrukken dat die mooie God van hem
nu toch heel werkelijk afgevoerd moet gaan zijn tussen
ons voor de duur van eventuele nog te komen schrijfstuk-
jes.

Een kort rattenkopknikje was het gevolg.

naar afl. 3?

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: